Anna-Britta Sandberg2019-11-12T23:20:58+00:00

Project Description

Anna-Britta Sandberg

Galleriet och Projektrummet

NATUR – medlemmar i Studio44 ställer ut

8–24 november 2019

My Friend Angel

Jag har tappat räkningen hur många gånger jag sett Scarface. Motorsågsscenen är lättare hålla reda på: noll gånger, då jag mest blundat då. Målningen My friend Angel är en hommage till filmen Scarface och en bearbetning av den motorsågsscen jag inte sett mycket av där Angel och Hector, med sin motorsåg, placerats i naturen, i ett träd.

Medlemmar i Studio 44