Andro Zverev

Andro Zverevs konstnärliga arbete utgår från att utforska samspelet mellan objekt och betraktaren. Han har i olika installationer arbetat med att blanda material och former. Där han har experimenterat med den föreställda bilden av ett objekt genom förskjutningar av objektets syfte, för att utmana betraktarens perception och skapa kontraster och paradoxer. Huvudsakliga koncept i hans skapande är berättelser om världarna mittemellan dröm, fantasi och verklighet. I sina målningar återuppväcker han känslor och förnimmelser av objekt samt händelser som tidigare upplevts och återkommit i drömmarna. Berättelserna belyser även svårigheterna att, under vissa omständigheter, skilja illusion från verkligheten.