Communication

Galleri Borey
Sankt Petersburg, Ryssland

5  – 27 augusti 2022

Monika Masser
Rikard Fåhraeus
Andrej Zverev
Ekaterina Sisfontes
Elena Kolenka Rammi
Masoud Shahsavari
Kjell Hansson
Penja Hesselbäck
Sussane Högdahl Holm
Carolina Hindsjö
Laetitia Deschamps
Katarzyna Piorek
Chin-Lin Yen
Jannike Brantås
Tina Wilgren

Ordet “Kommunikation” kommer ursprungligen från latinets communis, gemensam, via communicare, göra gemensamt.

Kommunikation består av många komplexa processer, som ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om mål, orsak och form för kommunikationen. Kommunikation studeras bland annat inom området sociologi, lingvistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Men visst kan den vara ensidigt då vi blir påverkade av vad vi läser, ser och lyssnar på. Dessutom känns det i vår värld ofta som att information misstolkas – felkommuniceras.

I en ständigt föränderlig värld strävar vi efter att dela våra tankar och känslor på jakt efter vår egen sort. Trots de plötsliga hinder som uppstår.

Utställningen Communication skapades för snart två år sedan och har trots de förändrade förutsättningarna, eller tack vare dem, fått en särskild betydelse för projektets deltagare och har oväntat ändrat genomförandeformen.

14 medlemmar i Stockholms oberoende konstnärsdrivna kollektiv STUDIO44 och 24 medlemmar i den oberoende konstnärsföreningen “Paraziter” utbyter utställningar under det gemensamma namnet “Communication”, med en ovanlig och oväntad konstnärlig praxis i skapandet av konst:

Konstnärerna blev satta i förutbestämda konstellationer och har sedan skapat konst utifrån enbart verbala eller skrivna beskrivningar och möjliga skisser av verk förmedlat av motparten. Resultatet är inte förutsägbart på förhand. Språkbarriären blir också en faktor att räkna med och hur vi tolkar information utifrån olika kulturella perspektiv.

Borey Gallery ger gästvänligt plats åt svenska konstnärer för S:t Petersburg-delen av projektet, som kommer att pågå 5 till 27 augusti 2022.

I Sverige kommer utställningen att hållas i Studio44:as galleri 6-25 september 2022

Projektkurator: Ekaterina Sisfontes, Sverige

Koordinator och producent: Alena Tereshko, Ryssland

Affisch: Masoud Shahsavari