SUPERMARKET 2013

Kulturhuset, Stockholm

15  - 17 februari 2013

Brechts bibliotek

Stockholm, våren 1940

Upprinnelsen till projektet Brechts bibliotek är en lista över landsflyktiga böcker, ett kartprojekt med en grupp barn och ett barn som förlorade sitt hem.

Listan över landsflyktiga böcker är de böcker Berthold Brecht i Peter Weiss epos Motståndets estetik ville ha skeppat över till Helsingfors. Han fruktade att även Sverige, dit han flytt undan nazisternas frammarsch, också skulle bli ockuperat och att svenska myndigheter skulle utlämna honom till Tyskland.  Boken är en roman och om denna mycket detaljerade lista är med verkligheten överensstämmande vet jag inte. Listan med böcker motsvarar en form av kanon över mestadels manliga och västerländska klassiker.

Projekt går ut på att jag rekonstruerar Brecht boksamling och av papperet i dessa, bygger jag små modeller av tält och andra enkla nödbostäder. Jag applicerar modellerna i formationer på flyttkartonger, väggar och golv beroende på var projektet visas. Under projektets gång hoppas jag att de som tar del av projektet vill delta genom att bidra med förslag på och exemplar av böcker som är värda att räddas vid en påtvingad landsflykt. Förhoppningsvis kommer dessa förslag rätta till den snedbalans som Brechts boklista är behäftad med. Tanken är att orden i böckerna i bokstavlig mening ska omvandlas till skydd för behövande människor. I processen förstörs förstås böckerna och blir mer eller mindre oläsliga, men meningen med texten lever vidare i alla dem som tagit del av.