SUPERMARKET 2011

STORYTELLING FROM THE TOP OF MY HEAD

Kulturhuset, Stockholm

18 – 20 februari 2011 

Karin Häll
Andrea Hösel

Studio44 representeras på Supermarket Artfair år 2011 av Karin Häll och Andrea Hösel. Utgångspunkten i utställningssiden är en processbaserad flödande berättelse.

Betraktarna kommer att ledas in i en platsspecifik narrativ gestaltning med väggmåleri, objekt och installationer. De enskilda verkens innehåll och kommentarer bildar tillsammans meningar och en ännu okänd historia. Berättelsen tar avstamp i den personliga omgivningen, vandrar vidare till huvudet och ramlar slutligen ner i utställningsrummet.

Installationen gestaltar och väcker frågor om vårt eget, huvudknoppen och de mentala och fysiska möblemang, kaos och ordningar som kan rymmas där.