The Litmus Commission

Kulturhuset, Stockholm

19 – 21 februari 2010

Joel Hurlburt
Monica Melin
Ola Nilsson

The Litmus Commission tar avstamp i det faktum att Supermarket exponeras på och är en del av, Kulturhuset 2010. Det finns många gemensamma begrepp inom konstnärsdrivna plattformar och på Kulturhuset, bl a samtalet, och vi vill undersöka synliggörandet av dessa.

Bakgrund
Deltagande är ett av de viktigaste begreppen när demokrati men också kultur diskuteras och Kulturhuset är ett resultat av ett sådant resonemang med många olika verksamheter. En gemensam röd tråd är det kulturens vardagsrum som det kallas. Resonemanget går tillbaka till början av 70‐talet med den kulturella demokratin.

Lackmuspapper – suger upp och tolkar
Vad är konst för dig?
Intervjuer, gjorda tidigare i år med Kulturhusets besökare och i nutid under Supermarketartfair, tar upp besökarnas förhållande till kulturen och platsen.
The Litmus Commission är här ett laboratorium med bl a talsyntes, bandspelare och decibelmätare som gestaltar situationens ljud- och informationslandskap.
Montern är en sluss för ett pågående arbete som visar sig på olika sätt och betonar kulturens interaktivitet med dess möten. Registreringsprocesserna är en grund för vårt arbete med att tolka, upprepa, omarbeta och möjligtvis förstå.