SOUVENIRING FUTURES

Galleria HUUTO

JÄTKÄSAARI
MAKASIINI L3
Tyynenmerenkatu 6 , 00220 Helsinki

23 januari – 9 februari 2013

Agneta Björklund
Lillemor Boman Carlén
Jannike Brantås
Åsa Elieson
Michael Ellburg
Anna Stina Erlandsson
Rikard Fåhraeus
Christina Göthesson
Karin Häll
Susanne Högdahl Holm
Andrea Hvistendahl
Monica Larsson
Monika Masser
Penka Mincheva
Ola Nilsson
Lotte Nilsson-Välimaa
Kenneth Pils
Peter Westman
Björn Olsén

SOUVENIRING FUTURES – Transition är en del av samarbetsprojektet mellan de konstnärsdrivna Studio 44 och Galleri Huuto, Helsingfors.
Utställningen äger rum under det år Studio 44 firar 10 år på konstscenen då konstnärer från Studio 44 är inbjudna att gästa Finland mellan 23 januari – 9 februari 2013 i Galleri Huutos nya, stora lokal; Jätkäsaari Makasiini L3.
Hösten 2012 gästade Galleri Huuto Studio 44 med utställningen I see.
Som en del av projektet vill vi ta vara på våra gemensamma erfarenheter, bygga nya kontaktytor och verka för en starkare och öppnare nordisk konstscen.

Tematiskt tar utställningen fasta på de många överfarter och förflyttningar mellan länderna som varit en viktig del av Finlands och Sveriges historia. Utställningen undersöker den blick och förståelse för varandra som detta genererat.
Just resan, överfarten, placeras centralt i utställningsidén för att belysa det fysiska och mentala mellanland som uppstår vid en förflyttning mellan två tillstånd. Vi befinner oss då i en ännu inte upplevd framtid samtidigt som minnet av det vi lämnat bakom oss är mycket närvarande.

Införskaffandet av en souvenir är en händelse i nuet, i det på plats upplevda.
Souveniren är ett ting som får plats i resväskan och som kopplar samman just minnet och nuet. På samma sätt som en intressant utställning inpräntar ett minne som blir kvar bär också souveniren på en förhoppning om en framtid i vilken man kan tänka tillbaka och minnas en fabricerad bild. Att objektifiera eller visualisera en framtid är ett arbetssätt som konstnären är väl bekant med. Att konkretisera de möjliga vägar som ligger framför oss, att använda symboler med sikte på framtiden, gör oss mindre rädda att delta i en ständigt föränderlig värld.