KONSTMÄSSAN SOLLENTUNA

Konstmässan i Sollentuna

13 – 16 mars 2008

Ingela Hamrin
Ola Nilsson
Keneth Pils
Pontus Raud
Maria Saveland

INGELA HAMRIN

Ingela Hamrins måleri skildrar miljön i en by i Medelpad. ”Där jag kommer ifrån oroar man sig över att folk lämnar orten. Någonstans i en by utanför en liten stad mitt i Sverige.”

OLA NILSSON

Mumble är ett textljudverk där samtalets ljudande kvalitéer står i fokus. Utsagor, frågor och skratt ryms i ett samtal om konst på Centrum för vårdutveckling, Stockholms läns landsting. Samtalet är bearbetat med eko, överlagringar och distorsion för att fokusera på en känslo-mässig upplevelse. Melodi, intonation och dialekt är betydande inslag i språket för en upplevelsebaserad snarare än kommunikativ språkuppfattning. Obegripliga textsekvenser kan verka befriande i den meningen att de inte behöver ta den logiska hjärnhalvan i anspråk
Text och tal har utgjort basen för mycket av mitt arbete de senaste åren. Det har helt enkelt blivit en följd av ett antal verk som har interaktion som utgångspunkt. Att kommunicera har kompletterats med att betrakta tal och text som ljud och ljudande, snarare än information.

KENNETH PILS

Projektet “State of mind” är en underökning som bygger på att placera in ett och samma huvud i olika sammanhang för att se vad som sker i mötet däremellan. Huvudet är den kalibrerade enhet (termometer) som gör det möjligt att mäta. “State of mind” mäter temperaturen på den plats den landat i.
Huvudet är ett gestaltning av ett “neutralt” mänskligt huvud. Det föreställer inte någon speciell person och är inte ett självporträtt. Det är en helt fiktiv person, som skriver en historia utifrån den situation den befi nner sig i. Men är samtidigt , trots omständigheterna, alltid densamme oavsett sammanhangen.
“State of mind” har utvecklats under en lång tid och blivit en slags följeslagare. Projektet startade redan 1994 med ett huvud som modellerades i lera. Sedan dess har hundratals avgjutningar och bilder gjorts med huvudet som gemensam nämnare.

PONTUS RAUD
Politik för ett vitrinskåp finns i varje hem.
Politics for a vitrine exist in every home.

MARIA SAVELAND

Maria Saveland visar en triptyk bestående av teckningar och skulpturer som på olika sätt vill skapa frågeställningar kring det komplexa förhållandet mellanmänskligt intellekt och de geologiska förutsättningar livet kräver.

  • MAIL konstnären

  • HEMSIDA

  • PDF med info