Basecamp2 på UND#5 Plattform für Kunstinitiativen Karlsruhe

UND #5

Mancyhalle Karlsruhe

Kunstinitiativen Karlsruhe

3 – 7 mars 2010

Jannike Brantås
Michael Ellburg
Rikard Fåhraeus
Monika Masser
Lotte Nilsson-Välimaa
Kenneth Pils

Basecamp – ett tillfälligt hem för det livsnödvändiga medan världen utforskas. Den gula signalfärgen markerar platsen, en position att ta avstamp ifrån.

I början av mars träffades en grupp med anledning av V.art-09. De följande månaderna tog Basecamp-temat form. Under ett flertal möten och långa diskussioner har utställningsformen och temat bearbetats tillsammans.
Resultatet är sex konstnärers tolkningar och djupt personliga uttryck i vitt skilda media som: foto, installation, ljud, måleri, performance och skulptur.
På UND#5 visas nya arbeten och vidareutvecklingar av verk visade på V.art-09.