Christina Bergh

Utbildning:

Konstfackskolan Master of fine art 1979-1984

Bild och Miljö

KTH Arkitektur Master of architecture 1987-1996

Reggio Emilia Institutet Ateljerista 2011-2012

Utställningar:

De Unga elevutställning -84

Café Kaskad Vällingby -93

KAM Konst i annan Miljö -87

Utsmyckningsuppdrag:

Väggmålning skolmatsal,Tyresö kommun -84

Väggmålning gymnastiksal, Sveriges lärarförbund -85

Glasmålning Grytnäs församling -84

Glasmålning Nätra församling -85

Glasmålning Karlsborgs församling-84

Scenografi Uppdrag Schakt av Per Jonsson

Premiär Cirkus Sthlm 84

Uppsatt på Operan Sthlm -85

Anställningar:

LOGGIA Arkitekter ”Projekt Tensta” -90-91

Från och med -91 har jag haft anställning som ateljéansvarig inom förskolan

Ateljérista på Ängbygården Bromma anställd fr.o.m- 2011 tillsvidareanställning