Process kring en ursprunglig bild

Projektrummet

18 oktober – 3 november 2019

Undrar över… att ur det till synes obrukbara kunna skapa liv, skönhet och mening.

Att i öknen skapa bestående liv. Vilja att gestalta ett uttryck, en sammanhållande motpol, en
plats för det gemensamma och dess ursprung.
Undrar över det…