Borders: Prelude

Borders: Prelude

Galleriet

10 – 14 april 2020

Studio 44 presenterar BORDERS: PRELUDE, en utställning med tio deltagande konstnärer verksamma inom skilda kontexter som fritt tolkar temat gränser, abstrakta såväl som fysiska, i dagens Europa.
Utställningen ingår i ett utbytesprojekt mellan Studio 44 i Stockholm och Centrala i Birmingham på temat “Unity and division”.
I en samtid präglad av politisk och social oro finns behov av att undersöka hur gränser skapas och förändras samt hur perspektiv etableras och förskjuts. Utbyte och delning av idéer och tankar i ett makro- såväl som ett mikroperspektiv möjliggör nya perspektiv, erfarenheter och kunskap. Gränser definierar dagligen våra liv på olika plan men kan också visa hur vi kan förstå vår samtid, oss själva samt hur vi kan möta varandra.

ENGLISH

BORDERS: PRELUDE

Vernissage 10/4, 17:00-22:00. The exhibition is open 10/4 – 14/4.

Participating artists: Jannike Brantås, Mariana Ekner, Rikard Fåhraeus, Kjell Hansson, Mats Landström, Monika Masser, Helena Norell, Alexandra Skarp, Peter Varhelyi, Peter Wiklund

Curators: Johan Enocson & Lisa Fält

Studio 44 presents BORDERS: PRELUDE, a group exhibition showcasing work by ten artists from varying artistic fields, exploring physical as well as abstract borders in a modern day Europe. The exhibition is part of an ongoing cultural exchange between Studio 44 in Stockholm and Centrala in Birmingham, addressing discourses on “Unity and division”.

In a time of social and political turmoil there is a need to investigate how borders are created and perspectives are established, and also how they with time shift and evolve. Sharing ideas and thoughts in a macro-, as well as a microperspective can create new perspectives, experiences and knowledge. Borders may limit and define our daily lives in various ways but they also show us how we can reach a better understanding of ourselves, our modern times, and first and foremost; how we can co-exist.