Tillstånd – nära förestående

Galleriet

20 oktober – 5 november 2017

Ewa Berg
Gisela Eriksson
Barbro Hemer
Christel Lundberg
Gertie Månsson
Malin E Nilsson
Cecilia Sering
Helga Steppan

Ett utbyte med Galleri Rostrum från Malmö

Tillstånd – nära förestående är temat för en grupp konstnärer från det konstnärsdrivna Galleri Rostrum i Malmö. Utställningen behandlar de tillstånd som de är med om – och som kan täcka många plan – fram till utställningen i oktober.

Konstnärerna arbetar kring ett gemensamt tema som de diskuterat och samtalat omkring. Var och en arbetar sedan individuellt med detta.