RUSH HOUR

Projektrummet

7 april – 7 maj 2017

RUSH HOUR – TUSEN PORTRÄTT.

Resenärer i Stockholms rusningstrafik.
Antalet ansikten vi ser på en dag är överväldigande och de allra flesta möter vi bara en gång.
Men alla är centrum i sitt eget universum, liksom jag i mitt. Resande på väg från någonstans, mot någonstans.

Teckningarna är gjorda i min iPhone.

RUSH HOUR – A THOUSAND PORTRAITS.

Travelers in Stockholm during rush hour.
The number of people we meet in a day is overwhelming, and most of them we only see once.
But all are at the center of their own universe, as I am in mine. Coming from somewhere, going to somewhere.

The drawings were made on my iPhone.