Att omvandla den andre till sin egen avbild

Projektrummet

15 januari – 7 februari 2016

Antonie Frank Grahamsdaughter

Antonie Frank Grahamsdaughter arbetar med experimentell rörlig bild och installationer. Hon studerade på Jan van Eyck Akademie Time based Art i the Netherlands samt studier på Konsthögskolan.Hon erhöll “FilmForm Honorary Award” för sin experimentella och tidiga videoverk. Hennes filmer har visats på flera internationella festivaler och i Sverige.
Hon verkar även som filmkritiker och skribent.

Titel: “Att omvandla den andre till sin egen avbild”
Antonie Grahamsdaughter undersöker och gestaltar begreppet [Assimilation] (från latin assimilátio, ‘göra lik, efterbilda’), eller assimilering, syftar på den process genom vilken en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner.”

Med utgångspunkt i den egna familjen från Kanada och ursprungsbefolkningen.
Presenteras genom rumslig installation med rörlig bild och fotografi.