AT YOUR SERVICE

Helena Norell: Helena Norell is a visual artist working in painting, video and public decoration. She has studied art at the College of Arts and a Master of Art, MFA. She also has studied art history at the University of Stockholm. Helena Norell has participated in several exhibitions in Stockholm, the latest at studio 44 and in Fullersta Konsthall, Sweden, that exhibition together with Katarina Warrenstein, and in Mullae Art Space, Seoul, South Korea with the video Le lit et la Lampe, 2011, made at La Cité Internationale des Arts, Paris, with music by Heera Kim, South Korea, also a recident at La Cité, Paris.

Katarina Warrenstein: Jag vill att det ska vara lätt, på många olika sätt lätt att bära, lätt att göra. En stilla nåd att be om i konstsammanhang. Därför har många av mina skulpturer hjul. Inte bara för att dom ska vara lätta att flytta fysiskt utan också psykiskt, dom ska passa in på många platser, kunna passa in med varandra i olika konstellationer. Jag gör ganska få skulpturer nu, per år men jag har ett lager som jag tar fram ur, där dom ska kunna ändras och flyttas på för att passa in i det nya sammanhanget. Det är min arbetsmetod som växt fram under många år och som passar mig nu. Den yttre ramen är lätthet och ljus, det vill jag. Och nyfikenhet. Men det inre rummet kanske är mörker och erfarenhet och undran inför livets svårigheter. Jag vill skapa en stämning. Rum för mig, med dess tysta möbler har alltid varit suggestivt och jag har känt att dom försöker förmedla något, säga mig något från en annan verklighet kanske, något som inte sägs med ord. Jag försöker ställa in mig på den våglängden. Jag tycker om att stanna upp och försöka lyssna in i mörkret till det som inte sägs. Det är konst för mig. Konst är inte ord för mig, därför slutar jag skriva nu.

Oskar Johnström: Graduate from Aalto University with a Master of Arts, (Art and Design), and Bachelor of Arts, Fine Arts International from The University of Leeds. My main practice is within painting though I do explore other mediums or methods when called for to express ideas or aesthetic properties. My interest within a theoretical standpoint is towards aesthetics, how do we experience objects and spaces; does our personality, moral backgrounds affect these experiences.

Christina Göthesson, is a visual artist (MFA Art/sculpture, Stockholm). She works experimentally with different materials and techniques as a means of expression. Christina is an artist and project manager in several collaborative projects and exhibits at museums and artist-run platforms in Sweden and abroad. In a pre-research art project (College of Arts Stockholm), she examines different ways of communication and processes that concern questions about origin and existence. Questions about history and concepts and what stories may represent a specific time, place, group or society? How it affects people’s perception of reality and society. Who Owns the History?

Inför utställningen på galleriet har jag bjudit in performancegruppen Maid in Sweden.
Performancegruppen består av de tre konstnärerna Helena Burman Christina Göthesson och Susanne Torstensson. Gruppen bildades 2010 och har sedan dess framträtt på olika kulturinstitutioner, konstnärsdrivna gallerier och på ett flertal kulturfestivaler och event. Gruppen arbetar huvudsakligen med frågeställningar om identitet och historia utifrån ett kvinnligt perspektiv. Med en lekfull och reflekterande blick iscensätter konstnärerna sina egna aforismer utifrån vardagliga göromål och berättar anekdoter ur mödrars perspektiv. På Studio 44 visar konstnärerna delar ur olika performances, samt konstnärernas egna verk som utgör en bakgrund till deras gemensamma tema. Exempelvis video, text, objekt och bilder.
Exempel på tidigare performance:

  • Ironing Maids – Supermarket Stockholm 2015, Västerås konstmuseum 2011, Alt Cph Köpenhamn 2010.
  • Recept för en god performance – på Supermarket Kulturhuset Stockholm och Alt cph Köpenhamn 2011.
  • Landing strip, Perspektiv festivaen Nya Perspektive Culturen Västerås och Karlsgatan 2 Västmanland läns museum/Västerås konstmuseum, 2012,
  • Städloppan TemporArt Vällingby 2013, på Konstprojektet ÄGD Älvsjö 2012, Alt Cph Köpenhamn 2011 och Galleri Kaz Kulturnatten Västerås 2009

Susanne Torstensson
Bildkonstnär, curator, konstpedagog. Utbildning: MFA Konstfack. Studier på Konsthögskolan i Stockholm, med inriktning på video. Torstensson driver egna konstnärliga projekt, med inriktning på skulptur och performance. Hon har arbetat som curator och producent för TemporArt konsthall. Ett unikt samarbete mellan handel och kultur. Drevs senast av Vällingby city och Kulturstiftelsenarty ARTY 2013. Styrelseledamot och initiativtagare till det konstnärsdrivna mobila konstprojektet Art Mobil Västerås.

Helena Burman
Bildkonstnär, konstpedagog. Utbildad på Konstfack Stockholm och i Canada. samt retorikstudier på Södertörns högskola 2011. Burman driver egen konstnärlig verksamhet med inriktning på installation, performance och ljudkomposition. Hon producerade bl.a. Super TV för Supermarket independent Art Fair, Stockholm 2013 och 2011.

Ana Barata Martins
Ana Barata Martins (Lisbon, 1989) Currently studying a MFA at Konstfack.

They asked me to do an alminha (a small sanctuary for the dead lost souls), as an attempt to renew a promise long done. Who and when was done nobody knows, but it has been always remembered by the people of this village.
One day, my father was walking along the road and noticed that the alminha, made by his younger brother long time ago, wasn´t there anymore. Instead of this simple deterioted, painted piece of wood, it was placed a new and bigger marble sanctuary hauled in concrete. In disagreement with such intervention that didnt meet the traditional construction materials of this land, he layed his hands on it and took it apart. After some quarrel, the original shale niche was rebuilt and the rotten plank placed there again. And so it was resolved for now…waiting for my alminha. Or waiting for oblivion, or another misfitted alminha buried in concrete.

Galleriet

15 januari – 7 februari

Ana Barata Martins
Christina Göthesson
Helena Burman
Helena Norell
Katarina Warrenstein
Oskar Johnström
Susanne Torstensson

Utställningen At Your Service som bygger på konstnärers olika samarbetsprojekt som visas i samma utställningsrum. Tre medlemmar från Studio 44 har bjudit in konstnärer som de tidigare har arbetat med eller som de vill hitta nya samarbetsformer med. I galleriet visas nu tre helt olika projekt där utgångspunkten är möten och processer som pågår. Utställningen omfattar objekt, video, text, två och tredimensionell bild.