Galleriet

19 augusti – 11 september 2016

Lei Yan
Luo Fei
Xue Tao
Zi Bai
Madeleine Aleman
Jannike Brantås
Rikard Fåhraeus
Ylva Landoff Lindberg

Artists Roles/Artists Rules är en utställning om konstnärens uppdrag, ansvar, plikt och position – ibland påtvingad, ibland självvald. Var och en har arbetat individuellt, både med utgångspunkt från vars och ens livssituation och hur vi önskar att den skulle se ut.

Upprinnelsen till projektet är viljan att undersöka och diskutera konstnärers villkor i Kina och i Sverige.
Förhoppningen är att genom utbytet uppnå ökad medvetenhet om varandras livsvillkor och våra respektive samhällen, i egenskap av konstnärer.
Det enda gemensamma språk projektets deltagare har är bildspråket, detta då vi inte behärskar något gemensamt skriftspråk. Inledningsvis har vi kommunicerat genom korta videoklipp på ett chatforum, den kanal som var möjlig mellan Kina och Sverige. Det har gett oss tillfälle att ta del av varandras vardag. Videoklippen har sedan sammanfogats till ett gemensamt verk.
I utställningen visas den gemensamma videon, installationer, collage, fotografiska verk, teckningar, dokumentation av performance och enskilda videoverk.

Utställningen kommer även att visas i Kunming, Kina och Beijing 2017.