ANOTHER NATURE

Gallery A.I.R.

15 april – 1 maj 2016

Annica Einarson
Anna Stina Erlandsson
Emma Göransson
Andréa Hösel
Monica Larsson
Monika Masser
Alexandra Skarp

Another Nature representerar det svenska bidraget i ett internationellt utbyte mellan kvinnliga konstnärer inom ramarna för två väl etablerade konstnärsdrivna gallerier: Galleri A.I.R. i New York, resp. Studio 44 i Stockholm.

Samarbetsprojektet består av flera delar: Ett urval av Studio 44s kvinnliga konstnärer reste till New York med utställningen Another Nature. Den visades 11 februari – 13 mars 2016 på det feministiska och konstnärsdrivna A.I.R Gallery, Brooklyn, New York City. På invigningen hölls ett Artist´s Talk där varje medverkande konstnär presenterade sitt eget verk.

Nu visas Another Nature på hemmaplan på Studio 44 mellan 15 april och 1 maj 2016. Projektet kommer att avslutas med att A.I.R.s konstnärer arbetar fram en egen utställning som visas på Studio 44 i januari 2017.

Den svenska gruppen konstnärer är sammansatt av curator Mari Rantanen.

Another Nature  genomförs med stöd från Konstnärsnämnden.