Tre Separata Utställningar

ATT GRÄVA

Madeleine Aleman

Utställningen visar tre undersökande projekt om de historiska personerna Emanuel Swedenborg, Hilma af Klint och Axel Munthe.

Aleman intresserar sig för dessa personers andliga sökande och dess betydelse för deras gärningar. Hon söker också svaret på vad hon kan lära av dem för att utvecklas i sitt konstnärskap.

Genom en parallell process som å ena sidan består av ateljéarbete, å andra sidan av läsande, skrivande och samtalande, gräver Aleman sig nedåt, inåt och bortom de fakta som finns att tillgå. I ateljén arbetar hon under processen i huvudsak med att teckna. Resultatet av samtliga projekt är en tredelad performansen i formatet: matlagningsprogram, Talk Show och ritual.

På utställningen visas automatiska teckningar, texter och filmdokumentation av En Måltid i Swedenborgs Lusthus, Hilmas Måltid och Axels Måltid.

Debutante

Oskar Johnström

The exhibition will deal with a subject matter of aesthetic elements; a construct of images, made from drawings and photographs.

Oskar Johnström is a graduate from Aalto University with a Master’s degree with a bachelor’s from the University of Leeds; with a predominant focus on aesthetic exploration, using drawing, painting, and photography as a primary source of exploration.

For more info read the pdf at bottom of the page, The aesthetics of reality.

Galleriet och Projektrummet

9 januari – 1 februari 2015

Madeleine Aleman
Oskar Johnström
Monika Masser

The aesthetics of reality: how life is affected by a screen.

Monika Masser