SUPERMARKET 2015

Installationen Indefinite Edges of Things kretsar kring tingens och varats föränderlighet och handlar om att besvärja olyckor och döden samt att förstå världen ifrån underläge. Verket består av ett flertal föremål, skulpturer och objekt i olika material. För att beskriva det universella använder sig Karin Häll delvis av sin egen historia. B l a finns peruken och mössan med som bars under en sjukdomsperiod. På en trave faktaböcker står perukhållaren i sprucken lera. I ett par slitna jeans framträder en hand, markerad med lång livslinje och symboler för hälsa. Stövlar och paraplyer har omarbetats till berättande objekt där stiltje och passivitet flyter samman med rörelse. Höljen och ytmaterial, redovisade med stoppning och innehåll, lyfter frågeställningar om artificiellt och naturligt växande.

Equaus Asinus, Packåsna, är gjord i naturlig storlek av pack-och flyttfiltar, och är en påminnelse om människans rörelse: den last vi bär med oss, vår härkomst och tidlösa förflyttning över gränser.

Verken handlar om sin egen tillblivelse, i lika hög grad som de gestaltar eller frambesvärjer en fysisk omgivning. Människan är ett vanedjur och det mest absurda och oväntade kan, i fall de rätta förutsättningarna finns, bli norm. I samma stund som normens makt synliggörs får sig också vanans makt en törn.

Karin Häll (MFA) är baserad i Stockholm, och arbetar med skulptur, teckning och installationer. Hon har ställt ut på flera gallerier och konsthallar i Sverige och utomlands, bl a Galleri Huuto, Helsingfors, Galerie Dada Post, Berlin, Konstnärshuset, Stockholm och visas just nu även på Kulturhuset, Vallentuna. 2013 mottog Karin Häll Västmanlands Landstings

Svarta Huset, Telefonplan, Stockholm

16 – 19 april

KARIN HÄLL

Indefinite Edges of Things