Encounter

Encounter

”Encounter” betyder möte i sin mer oväntade form, möjligen ett riskfyllt möte, men även med möjligheter till förändring.
Utställningen ”Encounter” bygger på fem konstnärers helt olika samarbeten i konst. Grunden har varit ett nytt möte som har lett fram till ett samarbete. Vart och ett av dessa har flyttat gränserna för den involverade konstnären till en personligt kreativ utkant. En process som har satt nytt ljus på både möjligheter och begränsningar för inte enbart de involverade utan även vårt samhälles förväntningar på och begränsningar av de samarbeten vi alla dagligen lever med.

Skarp  –  Lundberg

Verket ”Next level” har sin utgångspunkt i spelvärlden. I många spel, liksom i verkliga livet, ska en uppgift utföras eller en bana klaras av på så kort tid som möjligt. Vilken väg, vilka förutsättningar, vem vinner? Om du lyckas prestera tar du dig till nästa nivå. Klockan tickar.

Med utgångspunkt i spelvärlden startade jag och Gunilla Lundberg vårt samarbete. I de inledande diskussionerna figurerade olika spel som inspiration och researchmaterial. Jag visade en skiss som jag hade gjort, Gunilla tog med ett tyg när vi arbetade tillsammans i ateljén. Skissen var randig och tyget var randigt. Ränderna ”fastnade” och blev en andra utgångspunkt i arbetet. Gunilla arbetar med formgivning och mönster. Jag har använt mig av mönster och mönsterinslag i mitt konstnärliga arbete. Utifrån dessa möten med Gunilla har mitt verk ”Next level” tagit form.
Alexandra Skarp

Göransson  –  Göransson
Konstnär Emma Göransson samarbetar med digital designer Niki Göransson i ett projekt som innebär att projicera en sjö i gallerirummet. Landskapsinriktad konst möter digital teknik. Sjöns nivå och utseende är förändringsbara. Konstverket förvandlas hela tiden beroende på besökarnas interventioner, och väcker frågor om natur, landskap och framtida konstnärlig teknik.

Häll  –  Norelius

Lise-Lotte Norelius och Karin Häll växte upp i det lilla kvarteret Kvarnängen i Kungsör. De lärde känna varandra när de var sex år, blev goda vänner och gick därefter nio år i samma klass. Intensiteten i lekarna var den gemensamma drivkraften. Flottar, lådbilar, kojor, grillar, instrument och diverse uppfinningar tillverkades. Tung blålera fraktades i timtal från en bäck till ett garage. Månader ägnades åt att skriva texter, sjunga atonalt och spela in egna låtar. Under tonårstiden fanns det inte mycket att göra i Kungsör. Lise-Lotte och Karin gick då med i kulturföreningen och musiknätverket Allkonst. Liknande föreningar fanns i Arboga och Köping. De samarbetade med dem, ordnade konstutställningar och musikfester. Efter att de båda flyttat till Stockholm blev kontakten under många år endast sporadisk. Karin Häll utbildade sig till konstnär och Lise-Lotte Norelius till musiker. Via deras arbeten har idag vägarna korsats och leken återupptagits. I utställningen Encounter på Studio44 Stockholm presenteras nu den första delen i deras samarbete. Temat kretsar kring klimat, symbolik, skyar och moln. Karin Häll medverkar med skulpturinstallationen Moln och Lise-Lotte Norelius med ljudverken Sky och Chat. Den ömsesidiga kommunikation mellan verken är central och påverkar den visuella och audiella upplevelsen.
Moln beskrivs jordelivets praktiska  och mentala tyngd kontra molnens sfäriska lätthet. Tillstånden skildras genom att varats tyngd och lätthet symboliskt vandrar in och ut i varandra.
Ljudmaterialet, 14′ 57” 4-kanaler, i Sky består av data inhämtat från ett foto, föreställande utsikten från Norelius nya hem i Bredäng. En svävande och lite främmande tillvaro med massor av himmel. Den mörka eran i Gröndalsgrottan med utsikt över soptunnor och råttor är äntligen över.
Karin Häll är utbildad på Konstfack/ Skulptur (MFA) och arbetar med skulptur, teckning och installationer. Hon har ställt ut på flera gallerier och konsthallar i Sverige och utomlands, bl a Galleri Huuto, Helsingfors, Galerie Dada Post, Berlin, Konstnärshuset, Stockholm. Hon är aktiv i det konstnärsdrivna galleriet Studio44 Stockholm. 2013 mottog Karin Häll Västmanlands Landstings Kulturstipendium.
Lise-Lotte Norelius är utbildad på Musikhögskolan / Komposition och arbetar med musik, installationer och ljudkonst. Hon är sedan 2000 aktiv i konstnärsdrivna konst-och musikföreningen Fylkingen, verksam tonsättare på EMS (Elektronmusikstudion) och är en av grundarna till Syntjuntan, som varit verksamma sedan 2009. Lise-Lottes CD Existentiell tremor (Firework Edition Records) fick priset Nutida Sound 2012 i kategorin årets bästa svenska konstmusik. Hon blev 2015 mottagare av Rosenbergspriset, utdelat av föreningen Svenska Tonsättare.

Larsson  –  Persson

Tavlan bredvid Picasso

Monica Larsson samarbetar med Jakob Persson. Hans sätt att tänka och uppleva omvärlden kommer fram genom en berättelse ur en tavlas perspektiv. En tavla upplever verkligheten, inte den som alla vill se och alla guider talar om, utan den som hänger bredvid.

En animerad kortfilm, stop- motion. Historien skrevs när Jakob Persson var femton år och är animerad och bearbetad av Monica Larsson. Den läses av Gillis Oldfeldt.

Filmen kan ses som en berättelse utifrån ett annat perspektiv, ett annat sätt att tänka, som en upplevelse av världen som kommer från en annan position.

Monica Larsson är utbildad på Konsthögskolan i Umeå och arbetar med film, foto och skulptur.

Fåhraeus  –  Etheus

Rikard Fåhraeus gör ett samarbete med en helt ny obekant person; Prom Etheus.
– ” Vi ger oss in i detta med förundran. Även om det lockar att kalla vårt samarbete, genom sin nyhet, förutsättningslöst, så för vi bägge med oss både möjligheter och hinder. Grunden för allt vi gör är vårt gemensamma intresse för konsten som ett sätt att leva, och att använda och utveckla vår energi, drivkraft. ”

Galleriet

25 september – 18 oktober 2015

Alexanda Skarp
Gunilla Lundberg
Emma Göransson
Niki Göransson
Karin Häll
Lise-Lotte Norelius
Monica Larsson
Jakob Persson
Rikard Fåhraeus
Prom Etheus