Dåminne, Domine

Projektrummet

25 september – 18 oktober 2015

Susanne Högdahl Holm

Med utgångspunkt från dominospelets konstruktion att para ihop likadana bilder bygger verket Dåminne, Domine på minnets associativa förmåga att på liknade sätt para ihop minnesbilder. Målningarna är inte identiska som i dominospel utan är lika i färg, form eller motivval. Bilderna baserar sig på olika fotografier som jag tidigare arbetat med i olika sammanhang Det är både privata fotografier men också bilder från faktaböcker, tidningar mm, bilder som är på en gång främmande genom att tid passerat men också mycket välbekanta.  En intressant dimension under arbetsprocessen är också det rent performativa i att förhålla sig till samma bild på nytt. Minnet av hur jag en gång förhöll mig när jag arbetade med bilden, vad sätter det för spår i utförandet idag? Alla målningarna har samma format vilket innebär stora skalförskjutningar mellan nära och långt bort.

Baksidan av blocken har liksom många spelbrickor en mönstrat baksida i detta fall i form av en tapet med morfat mönster. Av blocken går det att konstruera olika formationer. Bilderna kan placeras så de har en anknytning till varandra eller inte. Minnet är centralt då projektets namn Dåminne Domine anspelar på hur upplevda minnen kan dominera det närvarande och hur enskilda minnesbilder placeras i olika förståelsemönster beroende på vilken berättelse om oss själva vi för tillfället väljer att tro på. Projektets syfte är att rent fysiskt/ rumsligt undersöka hur olika narrativ kan skapas utifrån bilders placering i relation till varandra och rummet.