VALÅRET 2014

Galleriet

29 augusti – 21 september 2014

Maria Backman
Jannike Brantås
Helena Burman
Leif Claesson
Annica Einarson
Anna Stina Erlandsson
Rikard Fåhraeus
Antonie Grahamsdaughter
Christina Göthesson
Susanne Högdahl Holm
Filippa von Krusenstjerna
Oscar Lara
Monica Larsson
Maria Lilja
Katji Lindberg
My Lindh
Makode Linde
Jose Luis Martinat
Ola Nilsson
Monica Sand
Hanna Stahle
Stiftelsen Inuti
Susanne Torstensson
Magnus Wassborg
Ulla Wennberg
Lene Willumsen

2014 är sannerligen ett år då vi får chansen att rösta på det vi tror på, det vi verkligen brinner för… någon entusiastisk väljare kanske vill förbjuda privatbilismen som slukar liv och förgiftar världen, någon annan kanske vill rösta bort kapitalets makt, ett barn utan armar funderar på att välja ett liv där hon får omsorgsfulla vårdare på tider som hon själv bestämmer, och vem vet, kanske mannen som sover på gatan väljer en framtid med tak över huvudet? Valmöjligheterna är oändliga… men hallå?  Anar vi möjligen någonting annat, skymtar vi en rörelse där borta, bakom kulisserna?

VALÅRET 2014 är ett konstprojekt som införlivar en interaktion med samhället i stort. Vi vill göra en engagerande och provokativ manifestation, politisk konst utan plakat.

VALÅRET 2014 kretsar kring frågor som: Har alla människor verkligen ett val? Är du utvald lille vän, eller tillhör du skaran som inte är det? VALÅRET 2014 – om makt och obalans, om kulturens plats i vår tid, i vårt samhälle.

VALÅRET 2014
utanför gallerirummet:

Projektet Brechts bibliotek av Susanne Högdahl Holm, som under perioden fredag 5 september t.o.m. söndag 7 september visas ute på torget i Bagarmossen.
Brecht Bibliotek c/o Lagaplan Bagarmossen

I samarbete med konstprojektet Valåret 2014 öppnar Brechts bibliotek filial i Bagarmossen.
Brechts bibliotek som tidigare visats i olika former bl.a.  på Supermarket 2013, har återuppstått i mobil form.

Fredagen den 5:e, lördagen den 6:e samt söndagen den 7:e september har det flyttbara biblioteket öppet mellan 11-17 på Lagaplan.

Biblioteket kommer att presentera delar av Brechts föregivna boksamling som han, enligt Peter Weiss roman Motståndets estetik, ska ha skeppat över när han flydde Stockholm för Helsingfors undan nazisternas framryckningar. I Brecht bibliotek finns många böcker av författare vars verk brann på nazistregimens bokbål, ett scenario som i Europa liksom på många andra platser i världen fått förnyad aktualitet. Biblioteket har också blivit kompletterat med verk som deltagare i projektet skulle ta med sig om de tvingades fly. En situation som idag är en realitet för allt för många människor på olika ställen i världen.
——

RÖSTRÄTT

– Ett projekt av Monica Sand och My Lindh

Välkommen att göra poesipolitik!
Delta i en konstnärlig installation och manifestation

Medborgarplatsen
Onsdag den 10 september (dagarna innan riksdagsvalet)
kl. 18-19

Kom och högläs på Medborgarplatsen. Ta med en skönlitterär text på ett språk du tycker om att läsa på. Varva läsande med att vandra omkring och lyssna på andra som läser.
Gemensamt sätter vi igång en poetisk process där röster, närvaro och associationer väver samman en offentlig plats, trots att ingen läser samma sak. På det sättet erövrar vi rätten till vår röst i det offentliga rummet och manifesterar ett Sverige med många olika röster, språk och erfarenheter.
I en tid när det offentliga rummet kommersialiseras, politik trivialiseras till att handla om individens ekonomiska möjligheter och kultur marginaliseras i skola och samhälle, är Rösträtt en påminnelse om medborgarskapets grund, genom poesipolitik.

Rösträtt är en konstnärlig installation som skapas av alla som deltar.
——
Stiftelsen INUTI
har arbetat med Valcirklar under valåret 2014
Under valåret 2014 deltog konstnärer på Ateljé Inuti i en valcirkel (Studieförbundet Vuxenskolan)
Träffarna har ägt rum på båda ateljéerna Inuti 2 och på Inuti Essingen. Samtalen och engagemanget har varit imponerande.

Vi har diskuterat:

Politiska debatter i tv
Fått säga vad vi tycker om olika partiledare.
Tagit upp frågor som varit viktiga för oss.
Försökt förstå hur EU fungerar
Förklarat svåra ord
Talat om var beslut fattas – Kommun, Landsting, Riksdag, Regering, EU ….

Vi har gjort:

Inbjudit politiker från Stadshuset
Formulerat eget partiprogram
Gjort affischer
Tecknat av partiledarna
Ska delta i utställningen Valåret på Studio 44

  • MAIL konstnären

  • HEMSIDA

  • PDF med info