Sense of Loss

Galleriet

10 januari – 2 februari 2014

Ylva Landoff Lindberg
Emma-Lina Ericsson
Marianne Bengtsson

EN BRÅDDJUP UTSTÄLLNING OM SORG
Vi försöker undvika den. Sorg är en stark känsla som tar mycket kraft. Men vi kan behöva lära oss att leva med den, i oss själva eller för att kunna stötta någon annan. Vissa säger att den kan göra så att vi mognar, men för andra förändrar den livet så att det blir mer tomt och beskuret. Sorg är en process, som tar sin tid. Och upplevelsen av den är något väldigt individuellt. Alla måste hitta sin egen väg.
Ylva Landoff Lindbergs, Emma-Lina Ericsons och Marianne Bengtssons arbeten möts och överlappar varandra tematiskt i ämnet sorg och förlust: Den fiktiva, den hotande och den traumatiserande verkliga – förlusten som ett slut och förlusten som en början på något nytt.
I en hjärtskärande utställning om förlust, sorg och självbilder i förvandling bjuder konstnärerna in till ett samtal om skrämmande starka känslor.

YLVA LANDOFF LINDBERG
Collageserien ”After Your Heart Stopped Beating” handlar om det stormiga vakuum döden lämnade efter sig. Det handlar om känslan att allting kanske kunde varit annorlunda, om bara jag varit där, om bara jag kunde räddat honom, om bara… ”After Your Heart Stopped Beating” handlar om att förlora sin livskamrat.
Ylva Landoff Lindberg (f. 1981) bor och arbetar i Stockholm och Vietnam
MFA 2007 Umeå Academy Of Fine Art

EMMA-LINA ERICSON
Ljudinstallationen ”I Still Have an Other-Ache” ger en glimt av de inre kakofonier suicidoffer lämnar efter sig hos sina närstående. Utifrån andras berättelser och egna erfarenheter komponerar jag tematiskt suggestiva landskap; röstorkestreringar bestående av taktfast fakta, melodiösa vittnesmål och klangfyllda funderingar. Med ljudmattor som omfamnar och intar, skapas fysiska upplevelser av symfoni.
Emma-Lina Ericson (f. 1979) bor och arbetar i Stockholm.
MFA 2008 Umeå Academy Of Fine Art
Hemsida: www.emmalinaericson.se

  • HEMSIDA Ylva Landoff Lindberg

  • HEMSIDA Emma-Lina Ericson