MY BLIND SPOT

Projektrummet

29 augusti – 21 september 2014

Monica Larsson

Jag tror att vi alla har en blind fläck, jag har det, en blind fläck som gör att jag inte riktigt ser världen omkring mig som den är. Vi ser världen genom filter, de allra flesta av oss. Och ibland har filtren blivit väldigt kompakta, ogenomträngliga. Det handlar om hur vi ha växt upp, familjen, vad vi har vant oss vid och vad vi är födda med för förutsättningar. Vi kan vara blinda för saker som händer runtomkring oss. Det handlar om förmågan att se eller inte se, förstå eller inte förstå. Och viljan att se och förstå.

  • HEMSIDA Monica Larsson