Geography of Voices

Galleriet & Projektrummet

7 – 30 november 2014

Andrea Hvistendahl
Paula von Seth
Gerald Machona

I Geography of Voices undersöker von Seth, Hvistendahl och Machona människovärde, migration och miljö i en bred, social kontext. Inför en framtid med stora utmaningar bearbetar de nya yttre och inre kartor att navigera efter. Konstnärerna behandlar gränser och det nära och det avlägsna, jaget och den andre. Videoverk, en installation av kartor, performanceverk, interaktiva verk och panelsamtal kopplas samman och bildar en polyfoni av röster.

Utgångspunkten för Geography of Voices är samarbetet Oracle Actions, i vilken von Seth och Hvistendahl utvecklar nya konstnärliga metoder för workshops och utställningar. Centralt är perspektivskiften och frågor kring resursfördelning, det gemensamma (”commons”) och framtidsvisioner.

”För att få en ytterligare dimension på våra konstnärliga frågeställningar bjöd vi in Gerald Machona. Han är en ung performance- och videokonstnär från Zimbabwe, verksam i Kapstaden. Det är otroligt roligt att få introducera hans konstnärskap och utomeuropeiska perspektiv för en ny publik här i Sverige”, berättar von Seth.

  • MAIL konstnären

  • HEMSIDA

  • PDF med info