unreal estate – or seven modes to experience time

Galleriet

17 maj2 juni 2013

Ola Nilsson

Var och ens uppfattning av verkligheten och den subjektiva tidsupplevelsen kan sägas utgöra navet i denna soloutställning med sju verk av Ola Nilsson.
Verken i utställningen spänner över en tidsperiod på fem år.
Sammantaget lyfter dessa verk gemensamma frågeställningar som belyser helheten i
Ola Nilssons konstnärskap.
Tematiskt rör sig utställningen kring frågor om språk, identitet och kommunikation.
På studio 44 visas installationer, objekt, ljud- och textverk.

Frågeställningar och begrepp i utställningen relaterar till tid och rum på olika sätt:
tidens betydelse för ett fördjupat arbete, strukturers inverkan på vårt medvetande om tid, minnets koppling till tid, men också tidens flyktiga essens och påverkan på rummet där en plats ena stunden kan upptas av en stol för att senare upptas av ett bord.

Förståelsen av tid och tidsbegrepp är intimt knuten till språkets utveckling hos individen. Det handlar om förmågan till delad uppmärksamhet, att kunna hålla flera upplevelser i tankarna, att växla fokus mellan dåtid, nutid och framtid, samt att kunna formulera detta. Genom språk och kommunikation förändras upplevelsen av subjektet till någon som befinner sig i ett sammanhang. Men denna förmåga till delad uppmärksamhet kan också sägas springa ur samma kärna som förmågan att föreställa sig något som inte finns i verkligheten.

Ola Nilsson har de senaste åren visat sina verk och deltagit i projekt på ett flertal konsthallar och gallerier i Sverige och internationellt, bland annat Konsthall C Hökarängen, Kulturhuset Stockholm, Galleri Koh-i-Noor Köpenhamn, Galleria Huuto Helsingfors, Center of Contemporary Art i Tiblisi samt på ArchitectureZA2012 Biennial Festival i Kapstaden.