”Survival of the Fittest ” – Concerning Circumstances

Galleriet och Projektrummet

1  – 23 november 2013

Debora Elgeholm
Emma Lina Ericson
Stefan Forss
Monika Masser
Emma Hammarén
Joel Hurlburt
Katarina Klingspor-Ekelund
Inger Bergström
akcg/Anna Kindgren och Carina Gunnars
Monica Melin
Trial and Error/ Po Hagström & Janna Holmstedt
Andrea Hvistendahl
Zhenchen Liu
samt Tidigare och Nuvarande Medlemmar i Studio44

”Survival of the Fittest” Initierades för att fira Studio44s tio år som konstnärsinitiativ.

Tid, minne och representation är tre av många fenomen som refererar till konstnärliga processer och till mänskligt liv. De tre är svårhanterliga begrepp i en människas liv.
Hur kan ett liv beskrivas eller definieras? Vi kan inte göra det i helhet, bara fragmentariskt. Men vi håller ständigt på att processa dessa elementa – som konstnärer och som människor.

I år firar vi att Studio44 varit verksamt i Stockholms kulturliv; i kulturlivet över huvud taget i tio år. En prestation som heter duga, att med ett jävlar anamma hålla samman ett aktivt utställningsarbete, trots allt.
Vi vill fira dessa tio år med en utställning där blickar kan riktas åt olika håll, bakåt, åt sidorna och framåt medan vi glider genom tidsrummen med våra liv under förändring. Vi har olika referenser när vi är betraktare och när vi arbetar som konstnärer. Processerna ser olika ut och vad minns vi av arbetet med verken, vad minns vi som betraktare av de verk vi såg för sju år sedan eller igår?

Vi curatorer har bjudit in verk som tidigare visats i utställningar på Studio44, fem av dessa inbjudna har i sin tur bjudit in fem av våra nuvarande medlemmar till ”samspråk”. Utöver dessa samspråk är två konstnärer och en konstnärsduo inbjudna. I ett bildspel Grace and Wit kommer bilddokumentation från åren som gått att visas och i en Lounge kommer nuvarande medlemmars verksamhet att presenteras genom kataloger, manualer, papers och annan dokumentation.
Anledningen till alla dessa inbjudna är att de visar på delar av den bredd och delar av det djup bland teman och frågeställningar som Studio44 ägnat uppmärksamhet och frågor. Självfallet hade andra verk kunnat visas med andra utgångspunkter av andra curatorer. Deltagande verk är valda utifrån en intuitiv känsla inför våra specifika minnen. De frågeställningar och teman som syns i dessa verk är utifrån just denna konstellation.

Så, vad minns vi, hur och varför? Vilka nya frågor kan uppstå då representationerna nu åter möter betraktarens sinnen med hens minne och det som är glömt? Att återblicka är en metod att se framåt