Landscapes from Google maps

Projektrummet

11 januari – 2 februari 2013

Pontus Raud

Landscapes from Google maps: Pontus Raud 2013

Jag skulle flyga till Johannesburg och undrade hur jag skulle köra vidare i min beställda bil från flygplatsen till Kreugerparken i östra Sydafrika. Jag scrollade mig ner i Google Maps på internet tills jag kom ner till de faktiska filmerna av vägarna. Upptäckte till min förvåning att det var vänstertrafik och färdades sedan vidare in i den digitala rymden. Under mina timmar på den fiktiva resan började jag titta mig omkring, som brukligt är när man kör, på landsvägarna och dess natur. Landskapen fick ingen större innebörd och jag vände hela min uppmärksamhet åt detaljer i resandet. Studerade buskage, broar, hedar och vägknutar som flöt ut i färg och form. Digitala landskap som flyter…i minnet…ödsligt närvarande som en kuliss för en tänkt färd i framtiden.