Total Recall

Galleriet

13  – 29 april 2012

Raphael Egli
Susanne Högdahl Holm
Kate Larson
Kenneth Pils
Pontus Raud
Bertram Schilling
Nicholas Smith

Total Recall är ett mångdisciplinärt projekt där konst, filosofi och dikt tillsammans undersöker ett tillstånd som härrör från en vardaglig erfarenhet av att faktiskt vara omgiven av bilder och texter.

Dessa bilder och texter är ofta i digital form, vilket har vissa konsekvenser för projektet, men det är inte den digitala aspekten själv hos de moderna teknologierna som står i centrum.
Det är istället en erfarenhet av bilder och texter i en ny slags tid och ett nytt slags rum som kanske enklast kan beskrivas i termer av nya medier: mobiltelefoner som används för att ta och distribuera fotografier och filmer, men också sms och twitter; internet med fokus på sociala medier, bloggar och YouTube etc.

Utställningen kommer att handla om landskapsmåleri (där landskap förstås som ett begrepp i transformation), och det sätt på vilket våra såväl yttre som inre landskap förändras av denna erfarenhet men också bidrar till denna förändring.

* Total Recall är en actionthriller om verklighet och minne, inspirerad av novellen ”We Can Remember It For You Wholesale” av Philip K. Dick. Välkommen till Rekall, företaget som kan förvandla dina drömmar till verkliga minnen.