Journey Part IV

Projektrummet

21 september14 oktober 2012

Peter Westman

”Journey” är ett pågående projekt jag började med under 2010 eller kanske i min barndom.

Projektet handlar om en inre resa utan vare sig mål eller förklaring, om vår relativa tid och betydelse vi kan se oss i, eller kanske känner missnöje över då saker kan bli för stora att ta in.
Projektets struktur kretsar kring en Astronauts, sökande längtan, bunden till ensamhet och sårbarhet.
Ibland som en skinande hjälte utan kännedom om mörkret och ibland allt annat än tyngdlös, då vetskapen kommer ifatt.
För utställningen på Studio44 finns följande verk: Fyra foton. En video, baserad på den brinnande silver astronauten samt en uppläst loggbok. Silver astronaut i en vitrin.

Jag arbetar inom flera fält men huvudsakligen med objekt och installationskonst i konceptuell tradition.
Mina idéer kommer ofta ur saker och händelser som på något sätt korsar mina egna ouppklarade frågor. Ofta söker jag motsägelser i känslor och uttryck för att nå komplexitet bortom min förmåga eller erfarenhet. Ibland gör jag också tvärt om och jagar det begripliga och komiska, för att kanske rädda mig själv.