Arbetslinjen – ett konstigt projekt

Galleriet

3 februari19 februari 2012

Nils Agdler, Jannike Brantås, Åsa Eliason, Michael Ellburg, Rikard Fåhraeus, Christina Göthesson, My Häggbom, Karin Häll, Susanne Högdahl Holm, Andrèa Hösel, Monika Masser, Monica Melin, Ola Nilsson, Björn Olsén, Paula von Seth, Peter Westman

Är arbetslinjens villkor möjliga att förena med fördjupade konstnärliga processer?
Går den konstnärliga processen att definiera i en arbetsbeskrivning?
Hur påverkas samhällets tolerans och acceptans för konstnärlig verksamhet i ekonomiskt kärva tider?

Projektet Arbetslinjen är ett försök att i utställningsform belysa och bearbeta dessa frågor och andra reflektioner kring Arbetslinjen, både som samhällsfenomen och som ett begrepp vilket flitigt använts i debatten de senaste åren.
Utställningen gör inte anspråk på att ge några svar, men vill inspirera till eftertanke och reflektion. Det är av största vikt att dessa frågor ställs och diskuteras också i utställningsform eftersom kultursektorn i högsta grad berörs av de senaste årens förändringar i synen på individen/människan/samhället och arbete:
Vilken sorts arbete anses värdefullt och vilken sorts människor anses kunna tillföra något värdefullt till samhället?