Kickoff för Arbetslinjen

Galleriet & Projektrummet

1 oktober 2011

Susanne Högdahl Holm, programgruppen Studio 44
Jannike Brantås, styrelsen Studio 44

Välkomna till Studio 44 på en temaeftermiddag om arbetslinjen. Arbetslinjen är ett abstrakt begrepp som används av många olika aktörer i samhällsdebatten. Hur begreppet används och vad det egentligen står för är luddigt.

Arbetslinjen/kickoff är tänkt att bli en uppstart för ett utställningsprojekt som ska presenteras på studio 44 i februari 2012. Arbetslinjen/kickoff kommer att bli en form av workshop med samtal, diskussioner och möjligheter till interaktion. Upprinnelsen till projektet var att vi under en längre tid förundrats över konstvärldens tystnad i denna väldigt aktuella fråga. Olika teaterprojekt och skönlitterära verk har berört ämnet men i konstvärlden har det varit tyst, ändå är vi i högsta grad berörda både yrkesmässigt och som medborgare. Vad beror denna tystnad på, är ämnet för stort och ogripbart eller är vi helt enkelt inte intresserade?
Vi vill alla fall bjuda in till ett försök att belysa ämnen ur fler aspekter än de som redan hörs och setts.

Några av de frågeställningar vi arbetar med är:

  • Hur definieras arbetslinjen och vad får det i praktiken för konsekvenser?
  • Vad är det som definierar ett arbete?
  • Är det mitt yrke eller det som försörjer mig på som är mitt arbete?
  • Hur ser det ut för andra grupper i andra yrkeskåren?
  • Vad medför det för konsekvenser för samhället när ett så abstrakt begrepp får så stor genomslagskraft i den offentliga debatten?
  • Hur går det att gestalta arbetslinjen och dess problematik?
  • MAIL konstnären

  • HEMSIDA

  • PDF med info