Jenny *1910 †2006

Galleriet

28 januari – 18 februari 2011

Terese Bolander
Nanna de Wilde
Kristina Stark

EN UTSTÄLLNING MED UTGÅNGSPUNKT I ETT DÖDSBO, MED OCH AV: TERESE BOLANDER, NANNA DE WILDE OCH KRISTINA STARK.
”Först är det ingenting sedan är det något sen är det ingenting igen.” Terese Bolander

”Jag känner en sorg över att lära känna en människa i efterhand. En sorg som kanske växer för varje föremål jag bekantas med.” Nanna de Wilde

”Det blir så tydligt att hon funnits men även att hon nu är död.” Kristina Stark

Hösten 2006 köpte konstnärerna Terese Bolander, Nanna de Wilde och Kristina Stark ett dödsbo efter en för dem okänd person. Med dessa föremål som grund har de under tre års tid letat efter Jenny, kvinnan bakom sakerna. Utifrån olika utgångspunkter och med olika metoder har de försökt få Jenny att framträda. De har bland annat besökt en astrolog och låtit ställa Jennys horoskop, visat hennes mediciner för en läkarstuderande och bett en etnolog analysera hennes ägodelar.

Alla föremålen i dödsboet har dokumenterats och blivit till ett porträtt av ett liv. Konstnärerna har genom sina egna tolkningar av materialet arbetat fram var sitt konstverk som skildrar Jenny, verken bildar tre olika ingångar till henne och de föremål som hon ägde när hon dog.
I juni 2009 skänktes dödsboet tillbaka till samma organisation som det köptes av.