GREYZONE

Projektrummet

9 – 18 februari 2011

Jannike Brantås
Michael Ellburg
Rikard Fåhraeus
Monika Masser
Björn Olsén
Kenneth Pils
Lotte Nilsson-Välimaa

Basecamp gör nu sitt tredje framträdande. Denna gång visas ett gemensamt verk med  arbetsnamnet ”Greyzone”. Det är en totalinstallation på golv och väggar med ljud och ljus, där besökaren kan sitta och för en stund försvinna in i en gråzon.

Greyzone syftar inte på knarkaffärer, fildelning eller någon annan etisk/juridisk gråzon. Titeln syftar på nödvändiga områden som (kanske tillfälligt) är fredade från krav på lönsamhet och effektivitet. Greyzone ger en möjlighet att dra sig tillbaka i aktiv passivitet  där besökaren enskilt eller kollektivt kan uppleva besinning, reflektion och förundran.

För oss är Greyzone ett relativt begrepp: ett alternativ vid sidan av, ett tillfälle att erfara något annat. Något som inte är riktigt bestämt av någon men ändå är en estetisk, konstnärlig möjlighet.