En annan skog

Projektrummet

9  – 25 september 

Monica Larsson

Skulptur och videoinstallation

En kortfilm i tre delar, som är ett samarbete med Tomas Larsson. Jag har filmat och Tomas skrivit och spelat musiken. Utgångspunkten har varit långa samtal och ett försök att få fatt på det outsagda i en frivillig “exil”. En flytt från norra Sverige till Stockholm och Göteborg och vad det gör med en. Att dra upp sina rötter och finna nya.

De är filmade från en kanot i en blötlagd björkskog på Bogesundslandet, i kanalen mellan Värmdö och Ingarö, samt från en cykel i samma område.

Min utgångspunkt har varit det intryck som Tarkovskijs filmer gjorde på mig som sextonåring i Umeå. Det var den första konstupplevelse som verkligen tog tag i mig. Då jag såg “Spegeln” tänkte jag, att ibland är det bäst att ge upp kontrollen och viljan att förstå och bara åka med i det som händer.