BYK

Projektrummet

7 – 23 januari 

Anna Stina Erlandsson
Christina Göthesson

I projektrummet på Studio 44 presenteras några första utkast till ett större BYK som kommer att iscensättas under 2011 – 2012.

BYK vill uppmärksamma något som finns centralt i allas våra liv, men som oftast försiggår i skymundan: Att lyfta fram byket kan göra oss medvetna om tankar kring tid, ursprung, sammanhang och identitet.

BYK ställer frågor kring kulturarv och hembygd. BYK uppehåller sig vid tankar om tillvarons tendens till repetitioner inför något som är det oåterkalleliga slutet, kring brottandet med det förflutna och det ständigt pågående skeendet.

BYK handlar också om naturens omtagningar, kretslopp och nötningar.