SPECIAL ANNOUNCEMENTS

Galleriet

14 – 31 januari 2010

Dana Sederowsky

Dana Sederowsky arbetar med videoperformance och fotografi och har nu två huvudprojekt: videoperformanceprojektet Special Announcements startade 2006, och foto och videoprojektet Dana Aid startade 1998 där publiken har kunnat följa en annan auktoritetsfigur i form av en sjuksköterska som självutnämnd doktor.

Sederowsky arbetar enbart med sig själv och med sitt eget ansikte.
Hon är författaren som skriver manus och står själv framför kameran.
Det är ett medvetet val att arbeta ensam. Allt är noga uträknat och regisserat.
Inga klipp förekommer och allt material är producerat i en enda tagning.

Den orakelliknande individen i projektet Special Announcements undersöker
språket bland annat genom lingvistiska övningar, tal-akter och fonologiska experiment. Det kan röra sig om upprepningar (som ett undersökande av sanningshalten i ett framförande av ett meddelande) eller fragmentarisering av språket. Fokus ligger på själva processen/tillvägagångssättet att använda sig av talat språk. Detta sker via monologer med ett du-tilltal. Sederowsky undersöker språket inte bara som ett medel för kommunikation, utan också som ett poetiskt redskap.

Sederowsky´s bakgrund inom fotografin ger sig tillkänna i användandet av videokameran som om den vore en stillbildskamera med ljud. Sederowsky skapar något som liknar talande fotografier. Detta sätt att arbeta är en länk mellan genrer, Sederowsky undersöker om det kan skapas synergieffekter mellan stillbildsfotografin, videokonsten och performancekonsten.

Special Announcements har visats i ett flertal utställningar exempelvis:
Centre for Contemporary Art, NCCA, Moskva och Ekaterinburg Ryssland, Center for Contempoary Art, Nicosia, Cypern. Australian Centre for Photography, Sydney. Kunstverein Tiergarten i Berlin, WRO 09 Media Art Biennial i Wroclaw, Polen, The Prague Contemporary Art Festival och parallellt med Studio 44 i Stockholm pågår en utställning på Borås Konstmuseum.