S C H M O R M A T I V I T Y

Galleriet & Projektrummet

26 juli – 1 augusti 2010

Ann-Louise Gustafsson
Niklas Karlsson
Johen Lyllo Lindvall
Saga Norberg
Nikolaj Rondijer

ANN-LOUISE GUSTAVSSON

Ann-Louise Gustavsson finner intresse i upprepningar och repetitioner, att skapa serier av verk med små eller inga skillnader, där humorn är en viktig del i arbetet. I de keramiska verken Gester uttrycks mänskliga gränsdragningar genom händers rörelser och tecken. I Mes, mes, mes, mes, fink ställs frågor kring utanförskap, ensamhet och normativitetens subtila gränsdragningar.

NIKLAS KARLSSON

Niklas Karlsson presenterar ett nytt, platsspecifikt verk som ingår i det pågående projektet Temporary walls där avsikten är att titta närmare på gränser och brytpunkten mellan konst och arkitektur. Verket, där en trådvägg skärmar av och ändrar rummets komposition, blir ett tillfälligt tillägg till planlösningen. Trådarna blir en del av rummet samtidigt som de både upplöser och uppmärksammar gränsen mellan skulptur och interiör.

JOHAN LYLLO LINDVALL

Johan Lyllo Lindvall är konstnär, verksam i Fylkingen. Specifikt för denna utställning gör han en interaktiv installation där besökaren får möjlighet att ifrågasätta gränser, såväl sina egna som verkets. Lindvall vill belysa gränsdragningar mellan homo/hetero och emotionell/sexuell, bl a med ett videoverk där besökaren möter människokroppar fördelade på tre videoskärmar. Möjligheten finns också att själv ta ställning i rummet till dessa gränser och kanske ta ett piller för att utforska dem.

SAGA NORBERG

I Saga Norbergs fyra meter breda lapptäcke finns endast sömmarna, gränserna, kvar. Tankar väcks kring vad som egentligen är väsentligt – det som är innanför eller utanför? Norberg visar även fantasifiguriner, hybrider, och dessa gestaltar kanske tydligare än något annat på utställningen, titeln Schmormativity. I en lekfull värld lever dessa lustfyllda figurer helt obekymrade om normativitetens gränser. Dessa små könlösa varelser existerar bortom alla normer.