FIBER ART – 10 POINTS OF DEPARTURE

Galleriet

11 – 26 september 2010

Maria Quarfordt Brising (SE)
Helga Sif Gudmundsdottir (IS)
Erik Hellsten (SE)
Karl David Larsson (SE)
Anna Linder (SE)
Ingela Nilsson (SE)
Lisa Petrelius (SE)
Disa Rytt (SE)
Kirsti Willemse (NO)
Melina Ånstrand (SE)

10 Points of Departure – tio utgångspunkter.

Utställningen riktar fokus mot en yngre generation konstnärer som i sina verk berättar om skilda sätt att förhålla sig till materialets betydelse. Material och metoder kan här komma in på vitt skilda vis så som bärare av olika innebörder och uttryck, ett användande av materialet som motiv, en fenomenologisk studie av ett material eller konstnärliga strategier där materialet är en utgångspunkt.
De tio utställarna är alla relativt nyligen utexaminerade från konsthögskolornas kandidat- eller magisterprogram.

Deltagande konstnärer:
Maria Quarfordt Brising (SE), Helga Sif Gudmundsdottir (IS), Erik Hellsten (SE), Karl David Larsson (SE), Anna Linder (SE), Ingela Nilsson (SE), Lisa Petrelius (SE), Disa Rytt (SE), Kirsti Willemse (NO), Melina Ånstrand (SE).

GENOMFÖRT MED STÖD FRÅN: