DET SOM VISAR SIG

JAN ALBERT CARLSSON

Tranformations kit!

En tanke!

Omvandling, Samlade strandfynd!
Kanaler till nu och dåtid!
Being (Bara vara) !
Platser som inte är vad det ser ut att vara!

Utbildad vid Valands konsthögskola 1985-90

PETER KINNY

Stämma träff med ett minne

Manar fram en person jag minns. Karelen, Finland 1977. En jägare med bössan på axeln.
Vad gjorde jag där? Vad gör han här? 33 år äldre eller 33 år gammal?
Hans ärende är mitt ärende. Det som visar sig.

Utbildad vid Konstfackskolan 1986-91

YLVA KULLENBERG

Utbildad vid Konstfackskolan 1985-90

ANNSOFIE NILSSON

Crime scene

What can I tell you about the choices we make?

Fate reads like the polar opposite of decision, and
so much of life reads like fate.

Text ur Weight av Jeanette Winterson

Utbildad vid Gerlesborgsskolan i Stockholm 1980-82 och Konsthögskolan i Stockholm 1984-89.

LOTTE NILSSON-VÄLIMAA

Jag bygger med tistelfjun, ett rum runt mig själv.

Som om minnena vore drömmar.

Förbereder mig inför fotograferingen. Drar ut fjunet ur den utblommade tisteln. Det vecklar ut sig, slår ut vingarna som en flygfärdig. Ett efter ett, tillsammans bildar fjunen kedjor. Som molekyler fäster de vid varandra, bygger. Bilder far genom huvudet, förs tillbaka till barndomen och stjälkarna snuddar mina ben. Tänker ingenting, minns de lätta som förs av vinden. De ser ut som insekter! Fortsätter att plocka, behöver så många. Vissa ger motstånd innan de släpper fröet. Andra trillar ut likt i ett trolleritrick-som en oändlig rad av näsdukar flödande ur magikerns hatt. Den växande högen av fjun darrar, rörlig men ändå ovillig att röra sig. Håller om molnet av fjun, varmt. Förnimmer den nyfödda babyns hår.

Damm, partiklar samlas till tussar, lägger sig som ett lager. Ett dammtäcke; omsluts; som om jag vore ett ting som som lämnats kvar i det övergivna huset.

Material: Installation

Utbildad vid Konstfackskolan 1986-91

KENNETH PILS

Gestalt

Vad är färg annat en utspädd lera – ett slem bestående av jord, vatten och lim.

Att måla är inte så olikt modellerandet. Arbetssättet består i att styra färgmassor av olika konsistens på en platt yta. Färgen i sig är formlös och får betydelse i relation till övriga färgmassor. Att det väcker mer än materiella förnimmelser är i sig ett mirakel. Bilden av en människa väcker fantasin om en verklig människa. I ett mottagligt sinne är gestalten lika verklig som någon annan- även sin egen. Man skulle kunna påstå att målandet av en mänsklig gestalt påminner om den livgivande situationen som Prometeus (i den antika mytoligin) befann sig i när han formade den första människan av smuts och vatten. En förväntansfull, lustfylld men förbjuden handling.

Teknik: Akryl på duk och papper

Utbildad vid Konstfackskolan 1986-90 och Kungliga konsthögskolan 1990-95

Galleriet & Projektrummet

16 april – 2 maj 2010

Jan Albert Carlsson
Peter Kinny
Ylva Kullenberg
Annsofie Nilsson
Lotte Nilsson-Välimaa
Keneth Pils

”Det som visar sig” är ett samarbetsprojekt som utforskar dialogen, visuellt och verbalt, utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Erfarenheter och samspelet kring det yttre och det inre ligger till grund för projektet – jag är den rymd där jag är.
Idén att göra en utställning tillsammans föddes hos Agneta Hill för ungefär två år sedan och hon tog därefter kontakt med var och en av oss. Några av oss kände varandra sedan tidigare medan andra var nya bekantskaper.
Försommaren 2008 gick Agneta bort och lämnade ett stort tomrum efter sig.

Vi har under året träffats regelbundet och pratat om vad vi gör, hur våra tankar går och vilken typ av utställning vi skulle vara intresserade av att göra tillsammans. Det som blivit tydligt är att våra möten ska vara utgångspunkt för vårt gemensamma projekt. Vår idé är att arbeta utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, dvs att vi utan förutfattade meningar möter världen, varandras berättelser, tankar och konstnärskap. Vi vill låta ”Det som visar sig” hos var och en av oss ta konstnärlig form och gestaltning genom att presentera det i en utställning. Vår utgångspunkt är att se vårt arbete som en forskningsresa där vi möter varandra, oss själva, med nya ögon och låter det som händer hända. Hur det sedan kommer att ta sig uttryck – det visar sig!