Suspension of disbelief

Projektrummet

20 augusti – 6 september 2009

Debora Elgeholm

”…I essäfilmen Suspension of Disbelief sammanvävs Elgeholms resa till Tjernobyl och hennes sökande efter malört med Tarkovskijs film Stalker. Den gemensamma nämnaren är benägenheten att vilja tro – på samband och enkla lösningar, på att händelser har en förutbestämd mening, eller på att det finns en plats som får våra innersta önskningar att uppfyllas…”
Samtidigt visas Debora Elgeholms senaste verk ”Åtta hundratusen ljusår härifrån” i Twochange´s showroom