Ta Kymatika– ljudinstallation

Projektrummet

27 mars – 13 april 2008

Mari Kretz

Ljudinstallation Ta Kymatika består av tre bord där bordsytan ersatts av vatten. Ljud från skadade organ i människans inre passerar genom vattnet samtidigt som vattnet reflekterar ljudvågorna. Trauman av övergrepp, krig, tortyr etc. lagras i kroppen och ger inre skador vi inte uppfattar i mötet med andra människor. Det är som om borden samlat, filtrerat och sedan överfört det som inte kunnat uttryckas med ord. Verket är en fortsatt dialog kring det som många människor dagligen utsätts för. Det första verket var ”7000 lashes”. Ta Kymatika är också det tredje ljudverket i en serie som bygger på inspelningar av ljud och signaler från människokroppen och är ett samarbete med Dundee University i Skottland.

  • MAIL konstnären

  • HEMSIDA

  • PDF med info