JOHN STENBORG

Projektrummet

19 januari – 3 februari 2008

JOHN STENBORG

Animeringen har uppstått ur en reflexion angående den teknik som TFT och CRT skärmar använder sig av för att skapa bilder. En sådan vanlig skärm återskapar miljontals nyanser genom additiv färgblandning, en blandning av tre grundfärger: rött, grönt och blått, som emitteras från skärmen. Varje punkt på skärmen är antingen röd, grön eller blå och endast ljusstyrkan ändras mellan helt släckt till full styrka. Vit färg återskapas genom att de tre färgerna lyser med full styrka bredvid varandra. En neutral grå nyans genom halv ljusstyrka för de tre kanalerna. Vid en rent gul kulör är den blå kanalen helt släckt och rött samt grönt lyser med full styrka. I animeringen Scratch utnyttjas endast full styrka för RGB kanalerna och sex färger kan återskapas – rött, grönt, blått, cyan, magenta och gult. De tre färgerna C, M, Y har skapats genom digital bildredigering, i transparenta lager och olika blandningslägen, av de totalt 64512 lösa bilderna och ur de tre grundfärgerna R, G, B. Vid animeringen uppstår ytterligare färgnyanser pga. en stroboskopliknande effekt och efterbildsfenomen. Dessa färg- sensationer är mer fjära eller flyktiga till sin karaktär. Och det är dessa sinnliga retningar med sina ogripbara kvalitéer som väckt min konstnärliga intuition och varit drivande vid gestaltningen. Begreppsligt svårförklarade, tillfälliga, snabbare än tanken men ändå sinnligt konkreta och beroende av absolut närvaro. Jag vet inte vad det är men det är där.