MAGISTERUTSTÄLLNINGAR HÖGSKOLAN FÖR FOTOGRAFI OCH VALANDS KONSTHÖGSKOLA

24 maj10 juni 2007

Diana de Aguinaga
Coony Blom
Omid Delafrouz
Jana Duskova
Andreas Ermanbrinks
Maja Hammarèn
Tanja Koivula
Kerstin Persson
Magdalena Rapala
Therese Szatek
Ellinor Westlin

MAGISTERUTSTÄLLNINGAR:

HÖGSKOLAN FÖR FOTOGRAFI OCH VALANDS KONSTHÖGSKOLA

10 studenter från konsthögskolan Valand i Göteborg visar på Studio 44 smakprov ur deras examensarbeten. Då man delar lokalerna med Högskolan för Fotografi är utrymmena små, men utställningen är ändock ett ypperligt tillfälle för Stockholmspubliken att få en inblick i studenternas arbeten. Samtidigt visas studenternas examensutställning på Göteborgs konsthall.

Utställningen visar ett brett spektrum verk av en grupp magisterstudenter som på olika sätt förhåller sig till sin omgivning, bakgrund, aktuella tendenser och historiska såväl som konstnärliga referenser. Utmärkande för Valand är att studenterna arbetar utifrån sig egen agenda, de rör sig inom ett vittomfattande fält och arbetar med en mängd olika tekniker som måleri, teckning, film, fotografi och installation. Trots att det inte finns ett dominerande eller allmänt tema verkar det finnas ett gemensamt intresse för samhällets dubbelmoral. Genom att utforska ämnen som identitet, makt, förfrämligande, missförstånd och misslyckanden, och genom att röra sig från en kontext till en annan, erbjuder de alternativa läsningar och meningsinnehåll.

Studenterna har i samband med sitt sista år gett ut en gemensam katalog som ger ytterligare en inblick i de enskilda konstnärskapen. Katalogen innehåller texter om och intervjuer med studenterna gjorda av Ann-Charlotte Glasberg-Blomquist, liksom bilder av deras verk.