IN THE PINES: JENNY CRISP

13  – 30 september 2007

Jenny Crisp

Jenny Crisp är född och bosatt i Stockholm, utbildad på Kungl. Konsthögskolan 1998-2003 och har därefter ställt ut bl.a. på Ystad konstmuseum, Iaspis i Stockholm och Kramfors konsthall. Erhöll konstnärsnämndens arbetsstipendium 2006 och Sven Erixsons stipendium 2007.

På Studio 44 visar hon teckningar och målningar samt en kvarnskulptur. En utställning med berättande bilder om mänskliga erfarenheter och alternativ kraft.