Valand och Högskolan för fotografi: Svindlande höjder

25 maj – 11 juni 2006

Isabelle Andersson
Åbi Berglund
Malin Bryntesson
Daniel Dahl
Malena Johansson
Maria Karlsson
Sigrid Wallskog
Frida Yngström
Stina Östberg
Katarina Lundgren
Katrine Persson
Attila Laszlo Urban

SVINDLANDE HÖJDER
Studio 44 välkomnar avgångsstudenterna från Valands konsthögskola.
* Visas i samarbete med Högskolan för fotografi som genom Centrum för fotografi.

Magisterstudenterna på Konsthögskolan Valand i Göteborg har under våren visat sina separatutställningar på Valands Galleri Rotor. I maj ställer de ut gemensamt på Studio 44 i Stockholm och på Göteborgs Konsthall som en avslutning men också som ett avstamp mot det som väntar. Att göra en utställning i Stockholm är ett tillfälle att möta en ny publik som inte tidigare känner till deras arbeten

Signifikativt för de 12 studenterna är det breda spektrum av gestaltande, estetik och problematik som de arbetar med. De unga konstnärerna belyser på olika sätt, specifika fenomen i samtiden. Det handlar om makt, skönhet, upprättande- eller nedbrytande av strukturer, perception, gränsdragningar och poesi.
Studenterna har i samband med sitt sista år gett ut en katalog som ger en ytterligare inblick i de enskilda konstnärskapen. I katalogen presenteras varje student med bilder och en text skriven av Bryndis Snæbjornsdottir.