26 oktober – 12 november 2006

Per Urdin vs. Hanna Beling
Ingela Hamrin
Måns Müllner

PER URDIN VS. HANNA BELING

”Far och dotter”

Hanna Beling visar en utställning till minne av sin pappa Per Urdin (1933 – 2006). Omfattande hela Per Urdins produktion av målningar, teckningar, sagor, serier, spel och texter under hans liv.

INGELA HAMRIN

Familjealbum – Landskap

Jag fascineras av hur man tolkar och värderar bilder i olika sammanhang. I Familjealbum – landskap fortsätter jag att måla av fotografier ur familjens fotoalbum, men nu är det inte människorna och barndomsminnet som står i fokus, utan här fångas jag istället av hur man har avbildat landskapet i fotot.

Genom att lyfta in de här vardagsbilderna i en konstkontext vill jag ge dem ett större värde. När jag målar strävar jag efter att behålla så mycket som möjligt av den karaktär och de skiftningar som antyder att fotot är just ett foto. Med ytterst små ljus- och färgförskjutningar skruvar jag upp tonläget i bilden för att driva fram en stark och förtätad stämning i målningen.

MÅNS MÜLLNER

The Fabbulous World of M.M.M. is proud to present:

  • The Fabbulous World of M.M.M. part 666 at Studio 44
  • New Paintings and Pink and Green Movie
  • Special guest Dr Mexico (live at Studio 44 #4)

Pink and green Paintings är ett projekt som pågått sedan 2000 och är en metod och ett förhållningssätt till måleri som går ut på att reducera sin palett till två primära färger (i detta fall rosa och grönt) få ut största möjliga effekt i en målning och därigenom påverka åskådaren i en önskad riktning, här att försätta betraktaren i ett hypnotisk stressat tillstånd. Pink and Green Paintings söker efterlikna hjärnans synopser och elektriska aktivitet och överföra detta till bilder. Måns M. Müllner har hittills utfört ett hundratal målningar enligt denna metod…