LANDSKAP

2 – 19 februari 2006

Jakob Anckarsvärd
Peter Andersson
Anna Arsjö
Anatca Barczewska
Hanna Beling
Susanna Bjurling
Agnia Bogdanova
Mårten Carlson
Ronnie Cederquist
Mårten Carson
Jenny Crisp
Jacob Dahlgren
Leif Elggren
Henrik Eriksson
Juan-Pedro Fabra
Taro B. Felschewerowski
Ulrika Gomm
Urban Granberg
Henry Grahn Hermunen
Jacob Grimelius
Johanna Gusafsson-Furstp o Hagström
Lova Hamilton
Ingela Hamrin
Fredrik Helander
Petter Helje
Robert Hennings
Fredrik Hofwander
Janna Holmstedt
Helene Hortlund
Tobias Ingels
Åsa Johansson
Jonatan Jonsson
Elin Källman
Tobias Linden
Per-Ivar Lindenkrans
Germund Lindunger
C.M.Lundberg
Lucas Lundh
Drott Johan Löfgren
Jonas Mathiasson
Helena Mutanen
Måns M. Müllner
Ivo Myrin
Tommy Mäkinen
Fritz Quasthoffbjörn Olsén
Christofer Pauser
Kenneth Pils
Madeleine Plüss
Carolina Rencova
Christian Rieloff
Anders Romare
Jonas Rosendal
Yngve Rådberg
Johanna Schartau
Daniel Segerberg
Andre Sinnemark
Stina Stigell
Peter Swedberg
Petter Sävström
Tarvi Teras
Johan Tiren
Carolina Wigren
Thérese Wigsell
Peter Wiklund
Kristofer Zetterstrand
Amalia Årfelt

LANDSKAP

Februari 06 kommer vi att presentera en ny temautställning på studio 44 ”Landskap” med den nya konstellationen Micke, Målle och Andy (Micke, Måns och André Sinnemark) i samarbete med Centrum För Fotografi (CFF).

Det råder en mängd förutfattade meningar och föreställningar kring landskapet och om de konstnärer som arbetar med detta tema. Alla har vi sett dom – ”de stora landskapsmålarna och fotograferna” – på museer och i konsthallar, akvarellister som visas på caféer och mindre gallerier längs kustbanden och turiststråken, vykorten i souvenirbutikerna, och alla dessa konstnärer vars alster hamnar på loppmarknader. Alla vill väl troligtvis, med varierande resultat, förmedla sina inryck av omvärlden. Kanske är det en strävan mot att visa sin blick på världen eller att åskådliggöra någon slags egen personlig värld? Är det kanske för att någon annan, förhoppningsvis, ska kunna känna igen sig – eller är det enbart avbildningar av omgivningen? Är bilden av landskapet i dag påverkad av konventioner, myter och romantiska vanföreställningar? Vi vill gå längre!

Det börjar med det vita hålet och den vita skärmen – identifi kationspotentialen är oerhörd. Vi upplever i nuet ett totalt nytt globalt landskap, vi ser på skärmar, monitorer, vi ser krig och katastrofer, vi ser landskap i yttre rymden, på molekylär nivå, vi kan röra oss i digitala landskap, möjligheterna är närapå obegränsade. Vi översköljs i så gott som varje vaket ögonblick av så mycket information att vi aldrig kommer att kunna omfatta den. Vi ser det en människa aldrig någonsin tidigare kunnat föreställa sig, vi får se helvetet på jorden. Begreppet landskap har i dag fullständigt reviderats och den traditionella synen är följaktligen inaktuell. Hur förhåller vi oss, som individer och konstnärer, till landskapet i samtiden?