DOMINO

4 – 21 maj 2006

Gruppen Defyra
Lotte Nilsson-Välimaa/Cilla Ramnek
Stefan Uhlinder
Kenneth Pils

DOMINO
– DET KAN JU SKJUTA IN HUR SNETT OCH ASYMMETRISKT SOM HELST EGENTLIGEN
Studio 44 presenterar en temautställning med en sammansättning av konst, design och textil.

Vi är ett antal konstnärer och formgivare som valt att ställa ut tillsammans i samma lokal. Det gemensamma är att vi är öppna för ömsesidiga impulser och att skapa arbeten som utgår från och associerar till de övriga utställarna.

Det individuella språk som alla har med sig in i spelet tar avstamp från några på förhand givna villkor. För det första ska färgen orange ingå och för det andra ska vi utgå från en av dem som ställer ut. Arbetsprocessen går till så att en eller några av oss delger någon annan vad han eller hon ämnar göra. Den eller de personerna har i sin tur redan tagit intryck av en annan utställare – och så vidare. Det hela kan påminna om viskleken där ett budskap successivt förändras när det återberättas i flera generationer.